Telegram-да
тұтынушыларға
таратпалар!

Тұтынушымен байланыс құру үшін өзара байланысуды сенімді хабарламаға өткізіңіз.

  • Тұтынушыны өзінідің дерекқорынызда тауып алу үшін, Telegram-да өтінімдерді сәйкестендіріңіз
  • Жекеленген таратпаларды іске қосыңыз
  • Тұтынушылармен әлемде ең танымал және дамып келе жатқан хабарламаларда байланысып отырыңыз

№2

Əлемдегі танымалдылығы бойынша

№3

Ресейдегі танымалдығы бойынша

70 млн.

ТМД күнделікті пайдаланушылар

Бизнес үшін мүмкіндіктер

Тұтынушылармен байланыс

Боттың көмегімен 24/7 нұсқасында тұтынушылардың сұрақтарына жауап беріңіз. Егер сұрақты боттың көмегімен шешуге болмаса, тұтынушыға оператор оның өтінімін жұмысын қашан жұмысқа ала алатындығы туралы ақпарат беріңіз.

Тұтынушыны қажетті мақсатты әрекетке жеткізу үшін, сұхбаттар көріністер санын ұлғайтыңыз.

Таратпалар

Боттың көмегімен қызметтік жəне маркетингтік таратпаларды жіберіңіз. Тапсырыс мәртебесін, жеткізушінің келу уақытын хабарлаңыз, жазбалар немесе алдын – ала тіркеу мерзімі туралы ескертіңіз.

Маркетингтік хабарлама: реттік сатып алулар туралы тұтынушыға ескертіңіз, оның тұтынушылық қызығушылықтары негізінде таңдамаларды жіберіңіз, акциялық және жеңілдікті ұсыныстармен ынталандырыңыз, Туған күні кезінде жеке дара промо-коддарды жолдаңыз.

Telegram: хабарламада жұмыс істеу ерекшеліктері

Telegram пайдаланушыны негізгі сәйкестендіруші — ұялы телефон нөмірі емес, атауы (ник).

Сондықтан қосымша сәйкестендірусіз тұтынушы телефон нөміріне хабарламаны жіберуге болмайды. Ұйым тұтынушылармен қатынаса алу үшін, әрбір тұтынушы ұйымның аккаунтына алдын ала жазылу керек

Осы мәселелерді
edna өнімімен шешіңіз

Telegram-да өз тұтынушыларыңызды табыңыз

Edna ерекше сілтемесі бар жеке дара қатынаспен SMS жолдайды. Тұтынушы Telegram-ға өтеді және «Бастау» пернесін басып, автоматтандырылған сәлемдеме хабарламасын алады.

  1. Ботпен сұхбатты бастаған, тұтынушыны сәйкестендіру
  2. Сәйкестендіру қауіпсіздігін арттыру: екі жақты тану
  3. Сәйкестендіру қауіпсіздігін арттыру: екі жақты тану
Ботпен сұхбатты бастаған, тұтынушыны сәйкестендіру

edna телефон нөмірі бойынша тұтынушыны сілтемеге тігілген ерекше хэш бойынша сәйкестендіреді.
Сіз тұтынушыны сәйкестендіру үшін мәліметтерді аласыз.

Екі жақты тану сәйкестендірудің көмегімен мәліметтер қауіпсіздігін арттырыңыз

Тұтынушы ұйым ботымен хабарласуды бастағаннан кейін, оған бір жолғы құпия сөзі бар SMS жолдаңыз. Тұтынушы сәйкестендіру кодын алады және оны ботқа хабарлайды. Сіз дәл сол адаммен хабарласып отырғаныңызға, көз жеткізесіз!

Қосымша арналардың көмегімен байланыстардың сенімділігін ұлғайтыңыз

Сіз телефон нөмірі бойынша таратпаны жасайсыз. еdna телефон нөмірлерін пайдаланушылардың атауларымен сәйкестендіреді. еdna Telegram қажетті пайдаланушыға хабарламаны жібереді. Егер пайдаланушы Telegram жоқ болса, немесе ол ұйымның аккаунтына жазылмаған болса, онда edna жинақтамада хабарламаларды жібереді.

Неге edna таңдау керек?

Хабарламаларды
жеткізу 99,95 %

Тұтынушыларды
қолдау 24/7

Дайын енгізулер және байланыс — боттарын тез іске қосу

Нақты және толық
мәліметті есеп

Бізге сенеді